Asociatia JRS Romania anunta achizitia de servicii de tiparire si distributie nationala pliante, prin procedura competitiva, in cadrul Proiectului „Sunt un strain, pana ma cunosti” contract de finantare FAMI/16.01.02.

Data publicarii anuntului: 11.05.2018

 1. Obiectul contractului:

„Achizitie de servicii de tiparire si distributie nationala pliante”, cod CPV 79823000-6

În vederea desfasurarii in condiţii optime a informarii populatiei, JRS Romania va achizitiona serviciile de imprimare si distributie nationala de pliante la nivel national, care vor cuprinde exclusiv furnizarea de servicii de imprimare a pliantelor, transportul acestora catre orasele mentionate mai jos pentru livrare si distributia acestora in casutele postale ale locuitorilor din zonele urbane si rurale ale oraselor desemnate.

 1. Procedura aplicata pentru atribuirea contractelor de achizitie publica: procedura competitiva, conform “Reguli privind atribuirea contractelor de achiziţii de produse, servicii sau lucrări finanţate din Fondul pentru Azil, Migraţie şi Integrare efectuate de către beneficiari sau partenerii acestora, care nu sunt autorităţi contractante în conformitate cu prevederile art. 4 (1) sau nu îndeplinesc cumulativ condiţiile prevazute la art. 4 (2) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice”.
 2. Sursa de finantare a contractului de servicii care urmeaza sa fie atribuit: Proiectul este finantat din Fondul pentru Azil, Migraţie şi Integrare.
 3. Oferta depusa de ofertant: Oferta va contine obligatoriu urmatoarele documente: Oferta administrativa – documente de calificare, Oferta tehnica si Oferta financiara, conform cerintelor descrise in Documentatia de achizitie.
 4. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 18.05.2018, ora 17.00. Se va raspunde la clarificari pana la data de 20.05.2018, ora 17.00.
 5. Limba de redactare a ofertei: romana
 6. Perioada de valabilitate a ofertelor: cel putin pana la data incheierii contractului de achizitie.
 7. Pretul ofertei: va fi exprimat ferm in LEI, fara TVA.
 8. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: pretul cel mai scazut.
 9. Nu se accepta oferte alternative la oferta de baza.
 10. Adresa la care se depune oferta: ASOCIAȚIA JRS ROMANIA, str. Mr. Ilie Opris 54, sector 4, Bucuresti, Romania.
 11. Data limita pentru depunerea ofertelor: 22.05.2018, ora 11.00 PM
 12. Ora, data si locul deschiderii ofertelor: 22.05.2018, ora 12.00 PM, la sediul ASOCIAȚIA JRS ROMANIA, str. Mr. Ilie Opris 54, sector 4, Bucuresti, Romania.

Pot sa participe la sedinta de deschidere a ofertelor, pe langa comisia de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor care au depus oferte pentru contractul respectiv, alte persoane nominalizate de catre Achizitor.

Reprezentantii ofertantilor trebuie sa prezinte imputernicire din partea ofertantului, cartea de identitate in original si copie.

Documentatia de atribuire se poate obtine aici sau prin solicitare de la sediul achizitorului.

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta:

e-mail: jrsromania@gmail.com

CATALIN ALBU – 0732.129.238

GABRIEL ILIAS – 0740.060.208

BOGDAN DUMBRAVEANU – 0737.018.058

 

Programul Național – Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare
Titlul proiectului: „Sunt un strain, pana ma cunosti”
Numar contract: FAMI/16.01.02
Beneficiar: Asociatia JRS Romania

Date posted: vineri, 11 mai 2018 | Author: | Comentariile sunt închise pentru Anunt achizitie servicii tiparire pliante si distributie la nivel national

Categories: Presa

Menu Title
Web Design BangladeshBangladesh Online Market