Centrul My Place

Denumirea proiectului
„My Place – Centrul Cultural Multifunctional – o punte pentru integrarea RTT in Romania”
Descrierea proiectului:
Proiectul propune crearea unui Centru Cultural Multifunctional (Centrul) care sa fie un loc adecvat pentru desfasurarea a trei categorii principale de activitati (socio-culturale, socio-educationale, socio-recreationale) destinate copiilor, tinerilor si adultilor, inclusiv persoanelor vulnerabile din randul resortisantilor tarilor terte (RTT).
Proiectul are patru componente principale: crearea Centrului Cultural Multifunctional; dezvoltarea si derularea unei campanii de informare in vederea informarii si implicarii RTT in activitatile Centrului, precum si pentru promovarea activitatilor si a Centrului Cultural Multifunctional; dezvoltarea si implementarea activitatilor adaptate nevoilor RTT in cadrul Centrului; activitati de suport in implementarea proiectului.
Evenimentele si activitatile ce vor avea loc in cadrul Centrului se doresc a fi pliate pe nevoile RTT, acestia avand posibilitatea de a se simti ca intr-o mare familie multiculturala in care nu isi pierd identitatea nationala, ci o fac cunoscuta si altora. Toate aceste activitati vor fi desfasurate prin intermediul personalului de specialitate, implicit din randul comunitatilor de RTT.
Impactul acestui proiect este datorat in mare masura mediului placut creat prin implicarea RTT in activitatile directe, diferit de mediul de acasa sau de la scoala, dar si datorita faptului ca activitatile organizate vor tine cont de specificul cultural al RTT, prin consultarile periodice cu acestia.
Spatiul pus la dispozitie este o cladire compusa din doua corpuri si terenul aferent – apartinand organizatiei JRS Romania si care nu necesita costuri cu chiria. Spatiul va necesita amenajari si dotari minime cu echipamentele necesare functionarii acestuia potrivit obiectivelor stabilite prin proiect. Locatia se afla in zona semi-centrala a Bucurestiului, ceea ce il face usor accesibil pentru beneficiari. Programul activitatilor va tine cont de disponibilitatea si preferintele RTT.
In acelasi timp, campania de informare si promovare a Centrului are drept scop aducerea in mijlocul beneficiarilor (RTT) a informatiei referitoare la deschiderea centrului si la gama de activitati culturale, sociale si recreationale ale Centrului precum si avantajele si beneficiile implicarii si participarii la activitatile din Centru. Totodata campania va contribui la atragerea migrantilor si la diminuarea sentimentului de reticenta fata de nou si rezistenta la schimbare cu care se confrunta o parte importanta din potentialii beneficiari de proiect. Campania de informare si promovare a Centrului Cultural Multifunctional va avea totodata efecte benefice asupra integrarii migrantilor din perspectiva imbunatatirii cooperarii RTT – societate gazda si a gradului de toleranta.
Proiectul isi propune sa (obiective):
• Sprijinirea comunitatilor de RTT prin crearea Centrului Cultural Multifunctional si dezvoltarea in cadrul Centrului de activitati sociale, recreative, educationale si culturale destinate RTT care sa faciliteze existenta unui mediu adecvat pentru sustinerea activitatilor RTT (multiculturale si interculturale) cu sprijinul si implicarea directa a acestora.
• Crearea de oportunitati in vederea sustinerii activitatilor socio-culturale, socio-educationale, socio-recreationale ale RTT in cadrul unui centru cultural multifunctional creat in Bucuresti.
• Informarea comunitatilor de RTT asupra activitatilor centrului, a beneficiilor implicarii si asupra avantajelor participarii la activitatile din Centru precum si promovarea Centrului si a activitatilor sale in cadrul comunitatii, prin intermediul unei campanii de informare si promovare.
• Promovarea dialogului intercultural in cadrul comunitatilor de RTT prin organizarea de activitati specifice, precum si promovarea participarii active in viata comunitatii din care acestia fac parte.
• Contributia la crearea unei societati mai deschise, mai responsabile si mai informate menite sa faciliteze procesul bidirectional al integrarii RTT si cresterea coeziunii socio-culturale prin diseminarea de materiale informative catre actorii guvernamentali si neguvernamentali activi in domeniul integrarii RTT.
• Imbunatatirea vizibilitatii si a comunicarii dintre societatea gazda si RTT prin efectul de multiplicare rezultat prin participarea RTT la activitatile dezvoltate in Centrul Cultural Multifunctional si prin organizarea de evenimente si ateliere in Centru si respectiv evenimente si materiale pentru promovarea rezultatelor proiectului.
Grupul tinta:
1. grupul tinta principal:
Grupul tinta direct al proiectului este reprezentat de RTT cu sedere legala din cadrul judetelor Bucuresti (19.288 persoane) si Ilfov (4.182 persoane), precum si din alte judete, incluzand RTT cu sedere permanenta sau cu viza pentru reintregirea familiei, studenti, elevi si cei veniti pentru angajare, membrii de familie ai cetatenilor romani etc. Majoritatea acestora provin, conform statisticilor oficiale, din tari precum Moldova, Turcia, Siria, Tunisia, Liban, Egipt, China etc.
2. grupul tinta secundar:
Beneficiarii indirecti ai proiectului vor fi: membrii de familie ai RTT cetateni romani, mass-media, institutiile si organizatiile neguvernamentale in domeniul integrarii RTT, asociatii ale strainilor, comunitatea locala si societatea romaneasca in general.
Activitatile proiectului:
Activitatile implementate in perioada 01.07.2014 – 30.06.2015 sunt urmatoarele:
• Activitati de suport in implementarea proiectului.
• Intretinerea Centrului Cultural Multifunctional
• Promovarea activitatilor si a Centrului Cultural Multifunctional.
• Activitati socio-culturale: Evenimente multiculturale. Expozitii. Seri culinare. Ceainarie & Biblioteca.
• Activitati socio-recreationale: Activitati sportive. Activitati copii & Camera copilului. Internet Cafe. Cinema Cultural.
• Activitati socio-educationale
• Intalniri tematice. Ateliere de Lucru – Aspecte sociale privind integrarea in societatea romaneasca. Ateliere de creatie/creativitate/socioterapie – educatie prin arta. Evenimente la cererea RTT
Rezultate asteptate in etapa a II-a:
Intretinerea Centrului Cultural Multifunctional la standardele initiale ale Etapei 1 in vederea continuarii activitatilor socio-culturale, socio-recreationale, socio-educationale ale RTT din Romania.
Informarea si consultarea cu comunitatile RTT, studenti straini/asociatii studentesti/facultati precum si diplomati/ambasade etc; mediatori culturali din randul RTT/facilitatori/voluntari instruiti; adaptarea activitatilor la nevoile RTT; sintetizarea propunerilor din partea acestora pentru adaptarea activitatilor care se vor desfasura in Centru la cerintele lor.
Actualizarea si adaptarea conceptului creativ si a identitatii proprie a campaniei creata si implementata.
Campania de Informare si promovare implementata, RTT si grupul tinta indirect informati.
Evenimente create cu tematici specifice fiecarei culturi, reliefarea talentelor beneficiarilor si promovarea comunicarii interculturale, crearea unor medii informale care ofera oportunitatea de a se cunoaste, impartasii experiente si de a lega prietenii.
Practicarea jocurilor sportive pe terenul amenajat, dezvoltarea unor abilitati importante in dezvoltarea minorilor, deprinderi dezvoltate prin intermediul educatiei non-formale, mentinerea unei legaturi stranse cu familia sau cu prieteni apropiati, acces in mod liber la informatii de interes pentru RTT, facilitati oferite de biblioteca virtuala, primul cinema cultural destinat RTT.
Crearea unui mediu oportun pentru purtarea unor discutii pe teme de interes socio-educational pentru beneficiarii proiectului, dobandirea de informatii necesare integrarii in cadrul unei societati noi/distincte, dezvoltarea creativitatii/personalitatii/socio-emotionala a RTT.
Cel putin 500 de RTT, beneficiari ai activitatilor.

Nr. contract ref: IF/12.02-04.01/2013
Programul general „Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii” – Fondul european de integrare a resortisantilor tarilor terte
Perioada de implementare a proiectului are o durata de 2 ani si se implementeaza astfel:
Etapa intai: 07.10.2013 – 30.06.2014
Etapa a doua: 01.07.2014 – 30.06.2015
Bugetul proiectului:
Etapa a II-a: 710,080.85 lei
Proiectul este implementat de: Asociatia JRS Romania
Partener proiect: Asociatia Novapolis
Locuri de desfasurare: Romania, Municipiul Bucuresti, Centrul Cultural Multifunctional My Place

Menu Title
Web Design BangladeshBangladesh Online Market