Programul Naţional – Fondul pentru Azil, Migraţie şi Integrare

Titlul proiectului: „Formare în domeniul migraţiei – returnării”

Număr contract: FAMI/17.04.04

Beneficiar: Asociaţia JRS România

Bucureşti, aprilie 2019

Formarea şi cooperarea în domeniul migraţiei-returnãrii au continuat prin intermediul activitãţilor organizate în cadrul proiectului finanţat din Fondul pentru Azil, Migraţie și Integrare, în contextul modificãrilor legislative aduse prin Legea nr. 247/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul juridic al strãinilor în România. Alãturi de transpunerea standardelor europene în domeniu, modificãrile au în vedere soluţionarea aspectelor problematice identificate în practicã, inclusiv pe baza dezbaterilor celor implicaţi.

Prin proiect au fost organizate 11 evenimente şi consultări la care au participat peste 250 de specialişti şi viitori practicieni din partea a mai mult de 10 instituţii. Au fost realizate o serie de publicaţii cuprinzând cadrul normativ actualizat şi comentarii şi adnotări asupra acestuia, precum şi broşuri cu materiale relevante. A fost realizat totodată un portal web (returnari.ro) care conţine materiale publicate în limba română legate de legislaţia şi jurisprudenţa atât la nivel naţional cât şî la nivel european, precum şi doctrina (recomandări, studii, publicaţii) în domeniu.

Proiectul „Formare în domeniul migrației – returnării” a fost finantat prin intermediul Programul Naţional – Fondul pentru Azil, Migraţie și Integrare al Uniunii Europene, gestionat în România de Ministerul Afacerilor Interne, Direcţia Fonduri Externe Nerambursabile, ca Autoritate Responsabilă şi prin Inspectoratul General pentru Imigrări, ca Autoritate Delegată, număr de referinţă: Număr contract: FAMI/17.04.04.

Proiectul a fost implementat de cãtre Asociaţia JRS România, beneficiind de un sprijin financiar în valoare totalã de 502.386,40 lei.

Comunicatul de presa poate fi descarcat mai jos:

Pentru mai multe informaţii:

Persoană de contact: Ştefan Leonescu

E-mail: jrsromania@gmail.com

Tel.: 031.102.1432

Mobil: 0732.129.236

Fax: 0372.877.090

Website: www.jrsromania.org

Date posted: Friday April 12th, 2019 | Author: | Comments Off on Comunicat de presa-Formarea şi cooperarea în domeniul migraţiei-returnãrii

Categories: Uncategorized

Menu Title
Web Design BangladeshBangladesh Online Market