Imigratie si returnare

Denumirea proiectului
„Cooperarea in domeniul combaterii imigratiei ilegale si aplicarii returnarii”

Obiectivul specific al proiectului il reprezinta dezvoltarea cooperarii intre actorii relevanti implicati, precum autoritatile de aplicare a legii, instante, organizatii internationale si neguvernamentale, in principal prin schimb de bune practici si informatii, studii de caz, etc.
Grupul tinta direct al proiectului este format din angajati ai Inspectoratului General pentru Imigrari cu atributii in combaterea sederii ilegale si returnarea strainilor cu sedere ilegala pe teritoriul României, personalul autoritatilor publice centrale si locale relevante, cu atributii in ceea ce priveste ordinea publica si securitatea nationala, magistrati (judecatori si procurori), reprezentanti ai organizatiilor intenationale si neguvernamentale, viitori practicieni.
Activitatile proiectului:
1. evaluarea cerintelor grupului tinta – prin intermediul solicitarii de cerinte sau puncte de vedere din partea reprezentantilor grupului tinta, prin purtarea de discutii bilaterale si prin organizarea unei sesiuni comune de consultari. Evaluarea mai cuprinde prezentarea pe scurt a cadrului de desfasurare a proiectului, minute ale intalnirilor, material final care va sta la baza alcatuirii planului privind temnaticile evenimentelor. Consultarea are in vedere contactarea si discutiile cu cel putin patru entitati cu competente in domeniu.
2. organizarea a minim patru evenimente sesiuni de consultare/seminarii privind schimburile de bune practici si informatii legate de procedurile si jurisprudenta in domeniile combaterii imigratiei ilegale si returnarii vizand aspectele juridice si procedurale in domeniu, cu prezentarea de studii de caz si a jurisprudentei relevante. Pe baza cerintelor formulate, se va avea in vedere discutarea eventualelor deficiente aparute in practica in vederea identificarii in comun a solutiilor care pot conduce la rezolvarea acestora sau la minimizarea impactului, in cazul in care nu pot fi identificate astfel de solutii;
3. diseminarea informatiilor relevante prin intermediul a minim doua publicatii de specialitate (legislatie si juirisprudenta la nivel national), a minim doua sesiuni de diseminare precum si realizarii unei sesiuni finale de informare.
4. activitati suport implementare – achizitii, financiar/contabila/audit, coordonare si asigurarea vizibilitatii proiectului

Rezultate asteptate: consultarea si implicarea a minim sase entitati cu competente in domeniu, organizarea a opt evenimente pentru cel putin 150 de participanti, realizarea a minim doua publicatii etc.

Numar contract ref: RF/13.01-07.01
Programul general „Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii” – Fondul European de Returnare
Perioada de implementare a proiectului: 14.08.2014-30.06.2015
Bugetul proiectului: 167.497,67 lei;
Proiectul este implementat de: Asociatia Serviciul Iezuitilor pentru Refugiati (JRS) din Romania
Locuri de desfasurare: Bucuresti, Romania

Menu Title
Web Design BangladeshBangladesh Online Market