Bruxelles, 17 septembrie 2015 – JRS Europa cere Consiliului Extraordinar al Uniunii Europene, care se va întruni pe 22 septembrie, să adopte urgent măsuri comune pentru protejarea refugiaților din Europa. Ultimul Consiliu de Miniștri, reunit la Bruxelles pe 14 septembrie, nu a reușit să se ridice la nivelul ospitalității arătate solicitanților de azil de către societatea civilă și de către simpli cetățeni, în cursul ultimelor săptămâni.

„Unde este abordarea concertată la nivel politic care să reflecte deschiderea de care a dat dovadă societatea civilă din Europa?” întreabă Jean-Marie Carrière, membru al Societas Iesu și director JRS Europa. „Este nevoie de măsuri comune la nivel guvernamental pentru a putea garanta protejarea eficientă a persoanelor care fug din calea războiului și a opresiunii.”

Demnitatea umană

JRS cere guvernelor UE să lucreze împreună și să evite acțiunile unilaterale, cum ar fi închiderea granițelor și întâmpinarea migranților cu forțe de menținere a ordinii și gaze lacrimogene, cum se întâmplă actualmente la granița dintre Serbia și Ungaria. Le amintim guvernelor europene de obligațiile pe care le au în baza Convenției ONU pentru Refugiați și le cerem să:

  1. Respecte dreptul indivizilor la azil, așa cum este acesta consfințit de către Carta UE a Drepturilor Fundamentale, și să nu devieze obligația de a acorda protecție către țări terțe care nu pot asigura standarde corecte.

2. Creeze căi legale și sigure de intrare în Europa. Persoanele traumatizate adoptă adesea căi periculoase pentru a ajunge în Europa, făcând apel la contrabandști și traficanți, ca singură opțiune de supraviețuire. Continuăm să cerem Uniunii să instituie căi practice prin care refugiații să poată ajunge în Europa în siguranță: inclusiv emiterea de „vize umanitare”; eliminarea cerințelor oneroase pentru eliberarea vizelor; crearea mai multor locuri de reașezare și liberalizarea regulilor care guvernează reîntregirea familiilor.

Propuneri de relocare

JRS Europa salută acordul formal adoptat de către Consiliu de a reloca 40.000 de solicitanți de azil din Italia și Grecia, care înlocuiește angajamentul voluntar anterior, adoptat în timpul summitului din iulie și care avea în vedere 32.256 solicitanți de azil. Măsura relocării promite un nivel mai bun de protecție și asigură primirea demnă a dezrădăcinaților, cu condiția ca aceasta să se facă în deplin respect față de nevoile persoanelor vulnerabile.

JRS Europa își declară îngrijorarea față de propunerea de folosire a altor măsuri coercitive asociate cu implementarea pachetului de relocare, anume detenția sau folosirea forței sau a amenințărilor cu refuzarea accesului pentru obținerea amprentelor digitale.

„Demnitatea solicitanților de azil trebuie respectată permanent”, spune Mark Provera, Ofițerul pentru Politici și Lobbying al JRS Europa. „Programul de relocare nu trebuie folosit ca scuză pentru a nu ține cont de drepturile omului. În momentul de față pare că e obligatoriu pentru toți solicitanții de azil și nu este clar dacă se va ține cont de consimțământul, preferințele sau nevoile indivizilor.”

Cercetarea întreprinsă de către JRS Europa prin proiectul „Protecție întreruptă” (Protection Interrpted) a revelat că atunci când nevoile și dorințele unui solicitant de azil nu sunt luate în considerare, crește gradul de vulnerabilitate al persoanei respective, precum și riscul de pauperizare, iar individul în cauză poate migra spre un Stat Membru unde consideră că demnitatea îi va fi protejată mai bine. Propunerea Consiliului de folosire a detenției ca măsură de prevenire  a migrațiilor secundare nu ia în calcul impactul negativ major pe care actualul sistem îl are asupra copiilor, femeilor și bărbaților vulnerabili.

Salvați vieți acum

În lipsa unor acțiuni concertate la nivel european, e probabil ca situația granițelor Europei să se deterioreze rapid, punând în pericol accesul persoanelor la protecție și șansele de supraviețuire ale acestora. 

sursa: http://jrseurope.org/news_detail?TN=NEWS-20150917075624

 

Date posted: miercuri, 23 septembrie 2015 | Author: | Comentariile sunt închise pentru Liderilor europeni: protejarea vietii trebuie sa aiba prioritate

Categories: Presa Uncategorized

Menu Title
Web Design BangladeshBangladesh Online Market